นโยบายความเป็นส่วนตัวของ CUSTOM CULINARY®

ทั่วไป

เว็บไซต์ www.customculinaryth.com ของเราเคารพความเป็นส่วนตัวของทุกคนที่เยี่ยมชมเว็บไซต์หรือตอบสนองต่อโฆษณาแบบ
อินเทอร์แอคทีฟของเรา
นโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา มีข้อมูลคร่าวๆ เกี่ยวกับข้อมูลเว็บไซต์ www.customculinaryth.com และจะเก็บรวบรวมและวิธีใช้ข้อมูลดังกล่าวด้วย
ข้อความนี้จะบอกคุณว่าจะต้องทำอย่างไร หากคุณไม่ประสงค์ที่จะให้มีการเก็บรวบรวมหรือแบ่งปันข้อมูลส่วนตัวเมื่อเยี่ยมชมเว็บไซต์นี้ที่ www.customculinaryth.com หรือตอบสนองต่อโฆษณาของเรา

ข้อมูลที่ระบุตัวบุคคลได้

เว็บไซต์ของเราที่ www.customculinaryth.com จะไม่เก็บรวบรวมข้อมูลที่ระบุตัวบุคคลได้จากคุณ เช่น ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่อีเมล เว้นเสียแต่ว่าคุณจะส่งมอบข้อมูลดังกล่าวให้เราโดยสมัครใจ
คุณยอมรับข้อกำหนดของข้อมูลที่ระบุตัวบุคคลได้ เมื่อคุณให้ข้อมูลดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ของเราโดยสมัครใจ
หากคุณไม่ต้องการให้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ระบุตัวบุคคลได้ของคุณ โปรดอย่าส่งข้อมูลดังกล่าวให้เรา
หากคุณส่งข้อมูลนี้มาให้เราแล้ว และต้องการให้เราลบข้อมูลดังกล่าวออกจากบันทึกของเรา โปรดติดต่อเราตามที่อยู่อีเมลที่อยู่ในตอนท้ายของนโยบายนี้
เราจะลบข้อมูลของคุณออกจากไฟล์ที่เรามีอยู่
หากคุณให้ข้อมูลที่ระบุตัวบุคคลได้แก่เรา เราอาจใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อจุดประสงค์ดังต่อไปนี้ เว้นเสียแต่ว่าได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น: เราอาจจัดเก็บและประมวลผลเพื่อทำความเข้าใจกับความต้องการของคุณ รวมถึงเพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของเราให้มากขึ้น เราอาจใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อติดต่อคุณ และเราอาจมอบข้อมูลให้แก่บุคคลภายนอกด้วย

เด็กและเยาวชน

เว็บไซต์ของเราที่ www.customculinaryth.com ไม่มีเจตนาที่จะเก็บรวบรวมข้อมูลที่ระบุตัวบุคคลได้ เช่น ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่อีเมลจากบุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 13 ปี
ในกรณีที่เหมาะสม เว็บไซต์ www.customculinaryth.com จะแจ้งไม่ให้เด็กและเยาวชนส่งข้อมูลดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ของเราหรือตอบสนองต่อโฆษณาเป็นกรณีพิเศษ
หากเด็กและเยาวชนที่อยู่ภายใต้การดูแลของท่านส่งข้อมูลที่ระบุตัวบุคคลได้มาให้เราแล้ว พ่อแม่หรือผู้ปกครองของเด็กที่ต้องการให้เราลบข้อมูลดังกล่าวออกจากบันทึกของเรา ควรติดต่อเราตามที่อยู่อีเมลที่อยู่ในตอนท้ายของนโยบายนี้

ข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้ที่เก็บรวบรวมโดยอัตโนมัติ

ในบางกรณี เราก็อาจจะเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับตัวคุณ ซึ่งมิใช่ข้อมูลที่ระบุตัวบุคคลได้
ตัวอย่างข้อมูลประเภทนี้ได้แก่ประเภทเบราว์เซอร์ที่คุณใช้ ประเภทระบบปฏิบัติการของคอมพิวเตอร์ที่คุณใช้ และชื่อโดเมนของเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงมายังเว็บไซต์หรือโฆษณาของเรา

ข้อมูลที่เราอาจเก็บไว้ในฮาร์ดไดรฟ์ของคอมพิวเตอร์โดยอัตโนมัติ

เมื่อคุณดูเว็บไซต์หรือโฆษณาของเราใดๆ ก็ตาม เราอาจจัดเก็บข้อมูลบางส่วนไว้บนคอมพิวเตอร์ของคุณ
ข้อมูลนี้จะอยู่ในรูปแบบของ "คุกกี้" หรือไฟล์อื่นๆ ที่คล้ายคลึงกัน ซึ่งจะช่วยเราหลายประการ
ตัวอย่างเช่น คุกกี้จะทำให้เราปรับแต่งเว็บไซต์หรือโฆษณาให้ตรงกับความสนใจหรือความต้องการของคุณมากขึ้น
เบราว์เซอร์ส่วนใหญ่จะอนุญาตให้คุณลบคุกกี้ออกจากฮาร์ดไดรฟ์ของคอมพิวเตอร์ บล็อกคุกกี้ทั้งหมด หรือรับคำเตือนก่อนจัดเก็บคุกกี้
โปรดดูขั้นตอนของเบราว์เซอร์หรือหน้าจอให้ความช่วยเหลือเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฟังก์ชันเหล่านี้

ติดต่อใครได้บ้าง

หากคุณได้ส่งข้อมูลที่ระบุตัวบุคคลได้เข้ามาทางเว็บไซต์ www.customculinaryth.com หรือโฆษณาแบบอินเทอร์แอคทีฟ และต้องการให้เราลบข้อมูลดังกล่าวออกจากบันทึก โปรดติดต่อเราที่ janarna@customculinary.com
เราจะลบข้อมูลของคุณออกจากไฟล์ที่เรามีอยู่ทันที

Back to top